Knjižnica

Urnik

Dnevi Pred poukom Med odmorom Po pouku
Od ponedeljka do četrtka 7.30–8.15 10.10–10.20 12.00–16.00
Petek 7.30–8.15 10.10–10.20 12.00–15.30

Pregled gradiva šolske knjižnice

Uporabniki lahko gradivo šolske knjižnice OŠ Danile Kumar pregledujete na spletni strani Cobiss. Akronim šolske knjižnice je OSDKLJ.

 

Učna gradiva in potrebščine 2020/2021

Učna gradiva in potrebščine 20-21

 

Knjižnična pravila

Dragi učenec / učenka :

 

  1.  PRI RECEPTORJU VZEMI ŠTEVILKO. (ČE NI VEČ ŠTEVILK, POČAKAJ V AVLI PRI RECEPTORJU NA NASLEDNJO PROSTO ŠTEVILKO).
  2.  PRED VSTOPOM V KNJIŽNICO SI RAZKUŽI ROKE.
  3.  VSTOP V KNJIŽNICO JE MOŽEN SAMO Z MASKO.
  4.  KNJIGE SI LAHKO IZPOSODIŠ OD PONEDELJKA DO SREDE PO URNIKU NA VRATIH KNJIŽNICE. VRNEŠ JIH V ČETRTEK IN PETEK.
  5.  OB GIBANJU PO KNJIŽNICI PAZI NA USTREZNO MEDSEBOJNO RAZDALJO (1,5 M).
  6.  ČITALNICA JE MED GLAVNIM ODMOROM ZAPRTA. PO POUKU SE LAHKO V NJEJ ZADRŽUJE DO 10 OSEB.
Knjižnični red
a) pravila izposoje

Učenci imajo knjige izposojene 14 dni. Lahko jih podaljšajo za naslednjih 14 dni. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo. Zamudnina znaša 0,05 EUR na dan za 1 knjigo. Izgubljeno ali uničeno knjigo je potrebno nadomestiti z novo ali se dogovoriti v knjižnici za ustrezno zamenjavo.

b) pravila obnašanja v čitalnici

V čitalnici se učenci zadržujejo pred poukom, med glavnim odmorom in po pouku. Vstop je dovoljen le v copatih. Vzdušje v čitalnici naj bo tako, da se učenci med seboj ne motijo. Podrobnejša pravila so obešena na vratih čitalnice. Namenjena je pisanju domačih nalog, učenju, branju, tihem pogovarjanju. Če učenec/ ka pravil ne upošteva, ga/jo knjižničarke enkrat opozorimo, ob naslednjem kršenju pa mora čitalnico zapustiti.

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Učenci in starši dobijo informacije o izposoji kompletov na obrazcu in seznamu. Če se odločijo za izposojo, izpolnijo naročilnico, ki jo vrnejo v šolo do dogovorjenega roka. V primeru, da naročilnice ne oddajo pravočasno, si učbenikov ne morejo izposoditi.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovan.

V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Zanimive povezave
Dostopnost