December je čas praznovanja in čarobnih trenutkov. Na naši šoli zato vsako leto v sklopu prireditve Pomoč sošolcu pripravimo božični sejem, kjer lahko učenci pokažejo svojo ustvarjalno plat, starši pa dobijo boljši vpogled v to, kaj vse učenci v času in izven pouka na šoli še počnejo. Njihovi izdelki so potem na voljo za prostovoljne prispevke, ki so namenjeni za šolski sklad.

Tudi letos smo se kljub nenavadnemu šolskemu letu odločili, da bomo božični sejem izvedli (seveda v skladu z vsemi priporočili NIJZ). Pripravili smo paketke presenečenja. Učitelji razredne in predmetne stopnje ter učitelji mednarodnega oddelka so imeli veliko idej, kaj vse bi se lahko v teh paketkih skrivalo. Ideje so posredovali svojim učencem, ti pa so izbrali tiste, ki so jih najbolj navdihnile. Pripravili so prisrčne čestitke, razne okraske, pisali verze … Vse izdelke so učenci do srede, 16. 12. 2020 prinesli v šolo, kjer jih je čakala za to namenjena škatla. Del šolske svetovalne službe, učitelji OPB in knjižničarke smo izdelke razvrstili in nato pripravili male in velike paketke presenečenja. Paketke smo najprej želeli postaviti pod okrašeno novoletno jelko v vetrolovu šole. Ker pa je bil odziv učencev tako velik in je bilo število paketkov zelo veliko, so le-ti dobili svoje prav posebno mesto pri vhodu v šolo. Starši in učenci so nato od petka, 18. 12. 2020 naprej bili povabljeni v šolo, kjer so si izbrali paketek presenečenja in zanj prispevali prostovoljni znesek. Božični sejem je odlično uspel, saj smo za šolski sklad uspeli zbrati približno 700 EUR.

Zahvala gre vsem, ki so v akciji sodelovali: učitelji predmetne in razredne stopnje, učitelji mednarodnega oddelka, učitelji OPB, gospe knjižničarke, gospod receptor, šolska svetovalna služba in seveda učencem za lepe misli, čestitke in okraske ter staršem za prostovoljne prispevke.

Napisali:

Maja Drašček  in Tina Brumen,
šolska svetovalna služba

Dostopnost