torek, 23. 3., in četrtek, 25. 3., bosta za 9. in 6. razrede potekala dneva dejavnosti, ki bosta delno namenjena računalniški pismenosti v luči morebitnega e-testiranja Nacionalnega preverjanja znanja v prihodnosti. Učenci bodo o razporedi obveščeni na razrednih urah, testiranje pa je namenjeno izključno preverjanju računalniških spretnosti in ne vsebinskim poudarkom predmetov. 

Dostopnost