V prihodnjih dnevih bomo izvajali številne dni dejavnosti, zato v izogib nejasnostim prilagamo razpored.

SEZNAM DNI DEJAVNOSTI

Posamezni oddelki bodo o poteku dneva dejavnosti seznanjeni pri pouku in tudi prek aplikacije TEAMS.

Naj se zadnji mesec šolskega leta mirno in prijetno izteče.

Učitelji predmetne stopnje

Dostopnost