Obveščamo vas …

Izročanje spričeval po zaključku pouka

V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (UL RS, št. 50/12) vas obveščam, da lahko spričevalo, ki ga ni bilo mogoče podeliti učencu ob zaključku pouka, OSEBNO prevzame samo učenec ali njegovi starši, in sicer v času od zaključka pouka do 30. junija in od 20. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.

mag. Mojca Mihelič,
ravnateljica

Kulturni dan za osmošolce

Ponedeljek, 21. 6. 2021 

SHAKESPEARE 

Zberemo se v dvorani ob 8.20. Po prvem delu odhod v matične učilnice (8.a – 129, 8.b – 180, 8.c – 128), kjer bo malica in delavnice.

Zaključek okrog 12.10. Kosilo bo. Izbirnih predmetov ni (razen po dogovoru).

Dostopnost