Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023. Pouk se prične 1. septembra 2022 in zaključi 23. junija 2023 (za 9. r. in 8. m razred 15. junija 2023). Pouka je 190 dni, razen za 9. in 8. m razred, ki imata 184 dni pouka.

  Razpored ocenjevalnih obdobij

  Polletje Trajanje Konference z analizo dela
  Prvo od 1. septembra do 27. januarja

  26. 1. 2023 za 1.– 9. r.

   

  Drugo

  od 28. januarja do 15. junija: 9. r.

  od 28. januarja do 24. junija: 1.–8. r.

   

  8. 6. 2023 za 9. r.

  19. 6. 2023 za 1. .–8. r.

   

  Rezervirani termini za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

  Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC SLOVENŠČINA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 10. – 14. 24. – 28. 3. – 7. 17. – 21.
  november 21. – 25.
  december 5. – 9. 12. – 16. 5. – 9.
  januar
  februar 20. – 24.
  marec 13. – 17. 6. – 10. 1. – 3.
  april 24. – 26.
  maj 17. – 21. 22. – 26. 8. – 12.
  junij

   

  Predvideni tedni za nekatere pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC ANGLEŠČINA
  4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 24. 20. 
  november 17. – 18. 11.
  december
  januar 23. 19. 27.
  februar 2. – 3.
  marec
  april 14.
  maj 25. – 26. 29. 23. 16.
  junij

   

   

  18Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC MATEMATIKA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 21. 18. 27. 5.
  november
  december
  januar 10.
  februar 17. 2. 14.
  marec
  april 19.
  maj 19. 16. 18.
  junij

   

  Nacionalno preverjanje znanja
  Predmet Redni rok
  Slovenščina za 6. in 9. r. 4. maj 2023
  Matematika za 6. in 9. r. 8. maj 2023
  Angleščina za 6. r. in glasbena umetnost za 9. r. 10. maj 2023
  Razpored daljših prostih dni in počitnic

  Čas trajanja počitnic in daljših prostih dni je določil minister na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju.

    Počitnice Prosti dnevi (vikend in praznik)
  Termin od vključno do vključno od vključno do vključno Dni
  JESENSKE 2. november 4. novembra 29. oktobra 6. novembra 9
  NOVOLETNE 27. decembra 30. decembra 24. decembra 2. januarja 10
  ZIMSKE 6. februarja 10. februarja 4. februarja 12. februarja 9
  PRVOMAJSKE 26. aprila 28. aprila 26. aprila 2. maja 7
  LETNE 26. junija 31. avgusta 24. junija 31. avgusta 69

   

  Poleg sobot in nedelj, na katere pride letos tudi nekaj praznikov, ter počitniških dni so pouka prosti dnevi še:

  • 31. oktober 2022 – dan reformacije,
  • 1. november 2022 – dan spomina na mrtve,
  • 25. december 2022 – božič,
  • 26. december 2022– dan samostojnosti in enotnosti,
  • 1. in 2. Januar 2023 – novo leto,
  • 8. februar 2023 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
  • 10. april 2023 – velikonočni ponedeljek,
  • 27. april 2023– dan upora proti okupatorju,
  • 1. in 2. maj 2023 – praznik dela,
  • 25. junij 2023 – dan državnosti.
  Popravni, predmetni in razredni izpiti
  Dostopnost