Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. Pouk se prične 1. septembra 2020 in zaključi 24. junija 2021 (za 9. r. in 8. m razred 15. junija 2021). Pouka je 190 dni, razen za 9. in 8. m razred, ki imata 183 dni pouka.

  Razpored ocenjevalnih obdobij

  Polletje Trajanje Konference z analizo dela
  Prvo od 1. septembra do 31. januarja 28.1. 2021 za 1.– 9. r.
  Drugo

  od 1. februarja do 15. junija: 9. r.

  od 1. februarja do 24. junija: 1.–8. r.

  10. 6. 2021 za 9. r.

  22. 6. 2021 za 1.–8. r.

  Rezervirani termini za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja

  Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC SLOVENŠČINA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 12. – 16. 12. – 16. 5. – 9. 19. – 23.
  november 23. – 27. 23. – 27.
  december 1. – 4.  1. – 4.
  januar 11. – 15. 11. – 15.
  februar 1. – 5. 1. – 5.
  marec
  april 12. – 16. 5. – 9.  19. – 23.
  maj 17. – 21. 17. – 21. 17. – 21.
  junij

   

  Predvideni tedni za nekatere pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC ANGLEŠČINA
  4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober
  november 26. 18. 17. 11.
  december 9. – 11. 1.
  januar 27.
  februar 7. 16.
  marec 9. 18.
  april 21.
  maj 25. 27. 19. 25.
  junij 2., 4.

   

   

  Predvideni tedni za pisne preizkuse znanj (možne so spremembe):

  MESEC MATEMATIKA
  6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
  september
  oktober 20. 21. 15. 7.
  november
  december 18.
  januar 13. 13.
  februar 4.
  marec
  april 20. 21. 14.
  maj 13.
  junij

   

  Nacionalno preverjanje znanja
  Predmet Redni rok
  Slovenščina za 6. in 9. r. 4. maj 2021
  Matematika za 6. in 9. r. 6. maj 2021
  Angleščina za 6. r. in zgodovina za 9. r. 10. maj 2021
  Razpored daljših prostih dni in počitnic

  Čas trajanja počitnic in daljših prostih dni je določil minister na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju.

    Počitnice Prosti dnevi (vikend in praznik)
  Termin od vključno do vključno od vključno do vključno Dni
  JESENSKE 26. oktobra 30. oktobra 26. oktobra 1. novembra 9
  NOVOLETNE 25. decembra 1. januarja 25. decembra 3. januarja 10
  ZIMSKE 22. februarja 26. februarja 20. februarja 28. februarja 9
  PRVOMAJSKE 26. aprila 30. aprila 26. aprila 2. maja 9
  LETNE 26. junija 31. avgusta 25. junija 31. avgusta 68

   

  Poleg sobot in nedelj, na katere pride letos tudi nekaj praznikov, ter počitniških dni so pouka prosti dnevi še:

  • 31. oktober 2020 – dan reformacije,
  • 1. november 2020 – dan spomina na mrtve,
  • 25. december 2020 – božič,
  • 26. december 2020 – dan samostojnosti in enotnosti,
  • 1. in 2. Januar 2021 – novo leto,
  • 8. februar 2021 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
  • 5. april 2021 – velikonočni ponedeljek,
  • 27. april 2021 – dan upora proti okupatorju,
  • 1. in 2. maj 2021 – praznik dela,
  • 25. junij 2021 – dan državnosti.
  Popravni, predmetni in razredni izpiti
  Dostopnost