Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani učenci/-ke, spoštovani starši.

Pripravili smo predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (krajše NIP), ki jih lahko, ni pa obvezno, izberete za naslednje šolsko leto. V branje vam pošiljamo povzetke posameznih predmetov, ki jih imamo možnost ponuditi naslednje šolsko leto. Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo nadgradnjo vsebin obveznih predmetov ali pa raziskovanje otrokovih interesov. Pri izbiri naj bo vodilo otrokova želja in pripravljenost vztrajati celo leto.

Prosim, vzemite si čas in skupaj, starši in otroci, razmislite, če in kaj bi v prihodnjem šolskem letu otrok dodatno obiskoval. Izberete lahko 1 ali 2 uri na teden. Možnost je tudi, da neobveznega izbirnega predmeta ne izberete.

Dobro si preberite informacije in predstavitve predmetov. Za dodatna pojasnila se lahko obrnete name: zajcm@os-danilekumar.si. V primeru tehničnih težav pri prijavi, se obrnite na: sustarsicu@os-danilekumar.si.

Spletna prijava bo odprta od torka, 20. 4. 2021, do ponedeljka,  26. 4. 2021.

PREDSTAVITEV PREDMETOV 2021/22

 

Splošne informacije

Neobvezni izbirni predmeti (NIP)

V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki med drugim določajo izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Učenci imajo možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti OŠ, torej se znanje učencev pri NIP ocenjuje, ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Učenec, ki si izbere NIP, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. V skladu z zakonom lahko učenec izbere največ dve uri pouka NIP tedensko.

Organizacija

Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku vseh neobveznih izbirnih predmetov je 28 učencev, posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev. Ker gre za razširjeni program, le-ti ne smejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

Drugi tuji jezik

Kot NIP bomo učencem ponudili tuji jezik – francoščino. V skladu s predmetnikom se izvaja dve uri tedensko. Smiselno je, da ga izbere učenec, ki ga učenje tujih jezikov veseli in bo želel pouk NIP francoščine neprekinjeno obiskovati vsaj eno obdobje, tj. tri oz. šest let skupaj. Če učenec izbere NIP francoščino, potem ne more obiskovati še drugega predmeta.

 

Ostali NIP

Šola bo med možnimi NIP ponudila predmete: umetnost – film, umetnost – ples, računalništvo (za 6. razred), tehnika in šport. V skladu s predmetnikom se ti NIP izvajajo po eno uro tedensko. Izvajali bomo samo tiste, za katere bo skladno z normativi dovolj interesa. Učenec si lahko vsako leto izbere drug predmet, če to želi, priporočamo pa, da ga zaradi nadgradnje obiskuje vsa tri leta.

Postopek izbire

Šola bo na osnovi prijav izbrala predmete, ki se bodo izvajali, in oblikovala skupine NIP po veljavnih normativih. Kdor prijavnice ne bo oddal pravočasno, bo možna prijava k predmetu, kjer bo še prostor.

V primeru, da bi ob začetku šolskega leta želel posamezni učenec menjati NIP ali ga ne bi obiskoval, je menjava oz. prekinitev možna do 11. 9. 2020, vendar le v primeru, da je v drugi skupini še prostor oz. da se skupina glede na normativ še vedno lahko izvaja.

Urnik neobveznih izbirnih predmetov – NIP (2021/2022)

Predmet/skupina

Oznaka

Izvajalec

Učilnica

Razred

Urnik – učna ura

NIP**** francoščina

N12F

Nataša Mukaetova

130

4., 5. r

torek 7., 8.

NIP**** francoščina

N3F

Nataša Mukaetova

130

6. r.

torek 0.,

petek 0.

NIP tehnika

NTE

Mitja Smrekar

146

4., 5. r.

5., 6. r

4. r

torek 7., 8  (1., 2. poletje)

četrtek 7., 8. (1. polletje)

četrtek 6., 7. (2. polletje)

NIP umetnost film*

NUM

Uroš Marolt

246

rač. 1

4.-6. r

ponedeljek 6., 8.

NIP umetnost ples*

NUM

Maruša Mokorel

dvorana

246

4.-6. r.

torek 5., 6.

 NIP angleščina

N1A

Patricija Fajdiga

 349

350

351

1. a

1. b

1. c

 ponedeljek 6., četrtek 5.

sreda 5., petek 6.

sreda 5., petek 6.

 NIP šport*

 NŠP

 Maruša MOKOREL

 TV

4., 6. r

4.–6. r

 ponedeljek, petek 0.

ponedeljek, torek 0.

****NIP – neobvezni izbirni predmet

*Dejavnost bo tudi ob sobotah (izjemoma) ali drugih terminih, ki niso v urniku.

 

Francoščina
BONJOUR ET BIENVENUE À TOUS!

Tudi letos bomo učencem, ki si bodo kot neobvezni izbirni predmet izbrali francoščino, na zabaven in sproščen način odprli pot v frankofonski svet. Zbudili jim bomo veselje do tega lepega in srčnega jezika! V začetni skupini se bodo hitro naučili osnovnih prvin sporazumevanja – predstaviti sebe, svojo družino, prijatelje in okolico. Obvladali bodo uporabna znanja, kot je štetje do 100, poznavanje barv, ur v dnevu, dni v tednu… in seveda osnovna pravila preprostega pogovora v francoščini.

V nadaljevalnih skupinah 2 in 3 se bodo naučili povedati več o svojem vsakdanjem življenju, konjičkih, mestu in deželi ter se o tem pogovarjati s svojimi francoskimi vrstniki. Spodbudili jih bomo k branju v francoščini– od lahkih in poučnih stripov do zanimivih, zahtevnejših knjig. Dodatna spodbuda jim bo francoska bralna značka.

Pomemben del usvajanja jezika bodo francoske pesmi, kratke zgodbice in uganke. Frankofonski svet odlikuje kreativnost. To bomo spodbujali z ustvarjalnimi dejavnostmi, kot je oblikovanje privlačnih plakatov na različne teme ali priprava francoskih kulinaričnih dobrot. Skupaj se bomo seznanili z vsem, kar ponuja francoska knjižnica v Ljubljani. Kot dodatek bodo sodelovali pri številnih enodnevnih projektih, povezanih z obiski francoskih gostov. Svoje pridobljeno znanje bodo za zaključek preizkusili tudi na ekskurziji.

Poskrbeli bomo, da bodo učenci vselej dobro motivirani. Pouk bo potekal v sproščenem vzdušju in z uporabo sodobnih metod, med drugim v računalniški učilnici. Sodelovali bodo pri pripravi krajših dramskih nastopov in se v mesecu maju udeležili zaključne prireditve ob frankofonskem dnevu v Kranju.

Poskrbeli bomo, da se bodo učenci po zaključku učnega procesa dobro znašli v vseh življenjskih okoliščinah, ki bodo od njih zahtevale sporazumevanje v francoščini, in jim pripravili trdne temelje za nadaljnje odkrivanje frankofonskega sveta!

                                                                                              À BIENTÔT!

Umetnost – film
Ob ogledih filmov in filmskih odlomkov  od nekoč do danes se bomo preizkusili kot »filmski kritiki«, ob ustvarjanju filmov pa kot snemalci, igralci, režiserji, scenaristi in še kaj. Najprej se bomo posvetili preučevanju optičnih igrač, se preizkusili v risanju filmskih načrtov oz. zgodborisov ter ravnanju s snemalno opremo, pri čemer bodo nastajala naša prva filmska dela. Spoznali se bomo s pomenom zvoka, montaže in filmskih trikov. Zadnji del leta pokažemo svoje filmsko znanje z izdelavo lastnih kratkih filmov.

 

Umetnost – ples
Neobvezni izbirni predmet ples je namenjen učenkam in učencem, ki želijo pridobiti novo plesno znanje ali nadgraditi že obstoječe, ter ustvarjati z gibom in glasbo. Spoznali bomo različne praktične  in teoretične vsebine in zvrsti plesa. Spoznali bomo nekatere moderne plese (pop, hiphop in jazz). Spodbujali bomo ustvarjalnost s sestavljanjem lastnih plesnih koreografij in se ob glasbi in dihalnih tehnikah tudi sproščali. Spoznali bomo osnove športnega plesa (latinskoameriški in standardni ples), ter dva bližje spoznali. Zajeta je še folklorna dejavnost, s katero strmimo k ohranjanju kulturne dediščine. Tudi kakšen plesni nastop se vsake toliko prikrade v naš načrt.
Računalništvo (6. razred)
V današnji družbi so digitalne kompetence čedalje bolj zaželene in potrebne, saj je računalništvo vključeno v skoraj vsa področja našega življenja. Neobvezni izbirni predmet računalništvo seznanja učence z različnimi področji računalništva, pri čemer je bistveno spoznavanje s temeljnimi računalniškimi koncepti.

RAČUNALNIŠTVO 3 (6. razred)

Učenci, ki se odločijo za ta predmet, že imajo predznanje s področja programiranja ter poznajo okolje Scratch. Program v 6. razredu prilagajamo glede na znanje in zanimanje učencev.

 • Svoje znanje programiranja boste nadgradili s programiranjem v programskem jeziku Python.
 • Srečali se boste s programiranjem elektronskega vezja Micro:bit in/ali s programiranjem mobilnih aplikacij.
 • Za sodelovanje boste uporabljali šolsko spletno pošto in šolsko spletno učilnico.
 • V parih boste izdelali »programerski« izziv (poučno računalniško igrico), ki nam ga bodo zastavile učiteljice, ki učijo od 1. do 4. razreda. Svoj projekt boste predstavili in nato testirali z mlajšimi učenci.
 • Nadgradili boste svoje znanje o varnosti na internetu.

Tehnika
Neobvezni izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje vsebine predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Delo temelji na opazovanju, načrtovanju, izdelavi ter vrednotenju izdelkov s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Učencem omogoča urjenje umskih in motoričnih sposobnosti, širjenje osnovnih znanj o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv, razvija praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov in strojev. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo delovne postopke pri izdelavi izdelka kot tudi nevarnosti in varnostne ukrepe pri delu z orodji in s stroji. Hkrati pa tudi spoznavajo funkcionalnost izdelkov in pridobivajo občutek za kvaliteto.

Predmet je namenjen učencem 4., 5. in 6. razredov.

 

Šport (4., 5. in 6. razred)
Program neobveznih izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program športa in skupaj z njim predstavlja obogateno celoto, ki se vsako leto nadgrajuje. Sestavljajo ga naslednje vsebine:

 • igre z loparji,
 • skoki,
 • tekalne igre,
 • hokejske igre,
 • plezanje,
 • borilne igre,
 • žogarije (elementarne igre, baseball, kickball, dodgeball).

 

Program bo potekal v telovadnici in na zunanjih igriščih.

 

Vsako leto imamo v okviru programa tudi ogled tekem v živo:

 • Odbojka ACH: ogled tekme lige prvakov v Hali Tivoli.
 • Nogomet: Učenci so spremljali šolsko nogometno tekmo na polfinalnem turnirju državnega prvenstva.
 • Rekreativno streljanje na strelišču z usposobljenimi učitelji za streljanje z zračno puško.

Organiziramo tudi obiske različnih športnikov, ki predstavijo in pokažejo svoje veščine v različnih športih (Raša Sraka – judo, odbojkarji ACH – odbojka, trenerji košarke, tenis …).

 

Obseg ur: 35 ur letno – po eno ali več ur tedensko do izpolnitve predvidene realizacije.

Dostopnost