Šola v naravi in tabori

Šola v naravi

**Letna šola bo po potrebi prestavljena na junijski termin zaradi zdravstvenih razmer

V šolah v naravi, ki sodijo v obvezni program in ne več v razširjenega, bomo praviloma izvajali dneve dejavnosti iz obsega, ki je predviden po predmetniku. Izvedli bomo toliko dni dejavnosti, kolikor dni bo trajala šola v naravi.

Programe izvajamo sami v izbranih nastanitvenih bazah ali pa ob sodelovanju z MŠŠ v bazah Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Vrsta Termin Razred Dni Lokacija Pedagoški vodja
Letna SLO** 4. 10.–8. 10. 2021 5. a, b, c, d 5 Debeli rtič

Tamara Cunk,

Kaja DEREANI*

Športno-naravoslovna

8. 6.–10. 6. 2022

3. a, b, c

3 CŠOD – Dom Jurček Irena DEČMAN
Športno-naravoslovna 20. 6.–22. 6. 2022
22. 6.–24. 6. 2022
4. a, d
4. b, c
3 CŠOD – Dom
Jurček
Zimska 13. 12.–17. 12. 2021
20. 12.–24. 12. 2021
10. 1.–14. 1. 2022
17. 1.–21. 1. 2022
6. ab, 
6. cd
7. ab, 
7. cd
5 Hotel Alpin,
Kranjska Gora
Pohorje
Luka STERLE
Športno-naravoslovna 9.–13. 5. 2022
16.–20. 5. 2022
8. a, b
8. c, d
5 CŠOD – Dom
Soča Tolmin
Maja GRUDEN SMOLE

*Koordinacija tečaja plavanja/smučanja.

**Letna šola bo po potrebi prestavljena na junijski termin zaradi zdravstvenih razmer

Tabori
Tabor Koordinator Datum izvedbe
Glasbeni tabor za oba programa Simon Zoretič Gajser,
Andrew Tomlin, Jasmina
Pecić Tagliaferri, Andreja
Šmigoc
Matematično-naravoslovni tabor Darja Oven ?
Mediacijski tabor Teja Jaušovec ?

 

Dostopnost