Razširjen program

Šola je pristopila k uvajanju in preizkušanju izvedbenega modela razširjenega programa z vsebinskim sklopom Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP). V okviru programa učenci kakovostno preživljajo prosti čas ter razvijajo zdrav življenjski slog (zdravo prehranjevanje, gibanje …). V času podaljšanega bivanja se izvajajo različne dejavnosti s področja gibanja, zdravja za dobro psihično in fizično počutje učencev.  Nekatere dejavnosti se izvajajo v okviru programa, k drugim učenci pristopijo prostovoljno.

Urnik v nastajanju … 

Dostopnost