Kolesarski izpiti

V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli teoretični in praktični del kolesarskega izpita za učence 5. razreda (načrtovanega teoretičnega dela v 4. r. ni bilo možno izpeljati v celoti zaradi epidemije) in teoretnični del za učence 4. razreda nacionalnega oddelka. Obravnava učne snovi se bo izvajala v prvem polletju v okviru rednega pouka, utrjevanje le-te in teoretični izpit pa tudi zunaj rednega pouka.

Praktični del kolesarskega izpita bomo v šolskem letu 2020/21 izvedli za učence 5. razreda nacionalnega oddelka. Njegova izvedba bo potekala zunaj in v okviru rednega pouka v drugem polletju. K praktičnemu delu kolesarskega izpita bodo lahko pristopili učenci, ki bodo uspešno opravili teoretični izpit. Po uspešno opravljenem praktičnem izpitu bodo učenci prejeli kolesarsko izkaznico.

Koordinator programa za kolesarski izpit je Tina Kompare

Dostopnost