Načrt zdravega prigrizka

Vsi učenci, skoraj vse dni pouka, lahko prejmejo poleg s Pogodbo o šolski prehrani naročenih obrokov (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) tudi zdrav prigrizek.Pri razdeljevanju živil dopoldanske malice vedno prihaja do odstopanj; kruh sestavljajo tudi manjši koščki in krajčki, ananas se očisti in nato razreže, starši lahko odjavljajo prehrambene obroke do 8.30 zjutraj… Ker je hrana že naročena, se kot prigrizek uporabita sadje in kruh oz. kruhovo pecivo, ki jih učenci ne prevzamejo (živila, ki ostanejo v kuhinji in tudi tisto primerno sadje, ki so ga učenci vrnili iz razredov in se ga lahko še enkrat opere). Ponudimo varno in neoporečna živila ter živila, ki so lahko dalj časa na sobni temperaturi.Prigrizek pripravimo v jedilnici, na za to namenjeni mizi, po dopoldanski malici. Učenci imajo tam na razpolago tudi skodelice za pitje vode. Prigrizek je higiensko ustrezno pripravljen za uživanje.

Prigrizek je namenjen tako učencem, ki zaradi različnih razlogov niso naročeni na šolske obroke, tistim, ki jih učitelji pošljejo po hrano zaradi slabega počutja, kot tudi tistim redkim učencem, ki smo jim začasno omejili pravico zadrževanja v jedilnici.

Učenec praviloma ta prigrizek kulturno zaužije. Glede na dogovor z učiteljico lahko učenec prigrizek odnese v razred in ga poje v razredu ali pa ga poje v jedilnici. Izjemoma ga lahko zaužije v pisarni vodje šolske prehrane. Učenci prihajajo po prigrizek praviloma med odmori. Učenci imajo do teh živil spoštljiv odnos in ugotavljamo, da ne prihaja do kakršnihkoli težav. V jedilnici je skoraj vedno prisoten delavec šole. Učenci so navajeni, da če živil na mizi zmanjka, za njih prosijo kuharice ali se obrnejo na vodjo šolske prehrane (v času kosila pa lahko tudi na drugega strokovnega delavca).

Vsi učitelji so bili o tem prigrizku obveščeni. Poleg tega prigrizka pa lahko učitelji obdržijo v razredih tisto sadje, ki ostane od dopoldanske malice in je primerno, da ostane v razredu ves dan (jabolka, hruške, banane… ne pa kosov ananasa in melon..) in ga učenci, ob dovoljenju učitelja, med poukom lahko tudi pojedo.

 

Pripravila: Erika Barbo, organizatorica šolske prehrane
Dostopnost