Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti
Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik. V povprečju interesne dejavnosti potekajo 30 ali 35 tednov v šolskem letu.
Interesne dejavnosti delujejo v različnih organizacijskih oblikah. Ta je odvisna od števila vključenih učencev ter od značilnosti delovanja ter samega programa. Praviloma dejavnosti ne more obiskovati manj kot pet učencev v specialnih dejavnostih in ne več kot 28 učencev v skupini. Če je učencev premalo, se dejavnost ne izvaja.

Interesne dejavnosti so organizirane za vse učence in je vključevanje lahko omejeno le na starostno primernost oziroma na vrsto programa, npr. dejavnost namenjena samo učencem določenega programa.

Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo. Vendar pa obstajajo tudi izjeme, kjer to pravilo ne velja. O tem učence seznani mentor.
Interesne dejavnosti delujejo v času, ki je razviden iz URNIKA in je objavljen v letnem Vodniku in na šolski spletni strani. Na oglasni deski pa za tiste interesne dejavnosti, ki potekajo samo občasno.

Vse brezplačne in plačljive interesne dejavnosti se pričnejo z mesecem oktobrom, nogomet DK in izvenšolske dejavnosti se pričnejo po dogovoru z mentorji posameznih dejavnosti. Dejavnosti zaključijo svoje delovanje do 15. junija. V okvir delovanja interesnih dejavnosti je upoštevan tudi čas za različna tekmovanja in predstavitve, če so predvidene s programom dela. Nekatere interesne dejavnosti pa lahko pričnejo z delom prej, če je tako dogovorjeno s starši in učenci.

Če ni posebej dogovorjeno, se interesne dejavnosti financirajo iz obsega rednega programa. Starši dodatno plačujejo dejavnosti, ki presegajo dogovorjeno vsoto pedagoških ur. Osebno opremo in material za vse zvrsti interesnih dejavnosti plačujejo starši.
Prijava k interesni dejavnosti je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po prijavi obiskoval ves predvideni čas. Mentorji vodijo evidenco obiskovanja.

Učenci skupaj s svojimi starši ob začetku šolskega leta glede na ponudbo izpolnijo prijavnice za obiskovanje dejavnosti. Delovale bodo tiste dejavnosti, kjer bo vključenih vsaj 5 učencev in bo za dejavnost možno razporediti pedagoške ure.
Podroben razpored dejavnosti bo objavljen na oglasni deski avle druge stavbe po 20. septembru in na šolski spletni strani.
V interesne dejavnosti se vključujejo učenci slovenskega in mednarodnega programa.

Priporočamo, da se vsak učenec vključi v izvajanje vsaj ene interesne dejavnosti, vendar ne več kot v dve.

Urnik se dnevno še posodablja, zato ga spremljajte vsak dan.

Prijavnico dobite v recepciji šole. Izpolnjeno lahko tam tudi oddate. Oddate jo lahko tudi razredniku/razredničarki ali gospe Jaušovec.

Prijave zbiramo do 21. 9. 2022.

Ponujene interesne dejavnosti bodo izvedene samo ob zadostnem številu prijavljenih učencev.

 

Interesna dejavnost

Mentor

(prijavnice razredniku)

Razred

URNIK

Prostor

Otroški pevski zbor SOVICE

Jožica RUPAR,  35

Katja PICULIN ŽLOGAR, 35

1.

TO 13.00–13.45

373

Otroški pevski zbor Navihani intervali

Špela PUČKO

2.–5.

PO 13.00–13.45

115

Mladinski pevski zbor

Kristina ŠTEMBERGER

6.–9.

SR 13.00–14.45

dvorana

Zaigrajmo z orfom

Romana BLAŽEVIČ ARKO

3.–5.

SR 7.30–8.15

373

Ročna dela

Melita PLEŠNIK

5.–9.

Po dogovoru

170

Učenja tipkanja

Damjan BETON

6.–9.

Po dogovoru

rač. učilnica

Ure pravljic

Marjeta JELOVŠEK

2.

TO oz. po dogovoru

učilnica

Knjižničarski krožek

Darja ROŠKAR

5.–7.

Po dogovoru

čitalnica

Novinarski krožek: šolski časopis

Tina STAREC KLOBASA

6.–9.

SR 7.30–8.15

129

Likovni krožek

Anamarija CVELBAR

6.–9.

ČE, 2. polletje: 13.00–14.45

likovna uč.

Debatni krožek

Simon Z. GAJSER, Tina FRELIH, Anja DEŽMAN

7.–9.

ČE in PE 13.00–14.45

učilnica

Vrstniška mediacija

Teja JAUŠOVEC

5.–9.

PE 7.30–8.15

144

Mladi kuharji – slastne jedi

Nataša MUAKETOVA

3.

SR 15.00–16.30

155

Mladi kuharji – slastne jedi

Nataša MUAKETOVA

4.

PO 15.00–16.30

155

Pojmo po francosko

Nataša MUKAETOVA

1.–3. 

Po dogovoru

129

Ustvarjamo z Lego Mindstorms, FLL

Uroš MEDAR

6.–9.

SR 13.00–14.45

130/173

Filozofija za otroke

Alen GRBEC

4.–6.

Po dogovoru

179

Čebelarstvo   (041 960 679)

Boštjan SOJER

3.–9.

SR 17.00

145

Priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine

Maja GRUDEN SMOLE

8.–9.

Po dogovoru

144

Priprave na tekmovanje iz znanja geografije

Alen GRBEC

6.–9.

Po dogovoru

179

Mladi biologi

Nataša UDOVČ

2.–3.

SR 15.20–16.45

242

Bralna značka

Učitelji SLO

6.–9.

Po dogovoru

učilnica

Projekt Space camp Turkey

Uroš Medar

8.–9.

Po dogovoru

130

Planinski krožek

Uroš MAROLT

1.–3.

PO 14.45–15.30

1.a

First Lego League

Eva KUNEJ

Mojca VITEZ

4.–5.

TO 7.30–8.15

238

Prostovoljstvo

Maja GRUDEN SMOLE, 35

Maja MAJNIK, 35

5.–9.

Po dogovoru

144

Spretni prstki

Nataša UDOVČ

3.–5.

ČE 15.30–16.15

242

Odbojka

Kaja DEREANI

6.–8.

PO 14.00–14.45

VT

 Moštvene igre

 Anže ŽUN

 6. – 9.

 PO 15.30 – 17.00

 VT

Plačljiva interesna dejavnost, ki jo organizira šola (vključeni so prispevki staršev).

Interesna dejavnost

Mentor

Razred

URNIK

Prostor

ŠPORTNA AKADEMIJA DK

Denis DIVJAK

K&1.

PO in TO, 13.45–14.45

Šotor, TVM

ŠPORTNA AKADEMIJA DK

Jasna LAVRENČIČ

2.&3.

PO  13.45–14.45

TO 14.45–15.45

Šotor, TVM, TVV

ŠPORTNA AKADEMIJA DK

Mitja URŠIČ

4.&5.

PO 14.45–16.15

ČE 13.45–15.15

Šotor, TVV, TVS

Ustvarjanje z glino

(prispevek do 15 eur na učenca na leto)

Anamarija CVELBAR

6.–9.

Po dogovoru, enkrat mesečno

likovna učilnica

Dramsko-recitacijski krožek

(prispevek do 10 eur na učenca na leto)

Mojca VITEZ

4.–5.

ČE 14.30–16.00

Dvorana

Mladi slaščičarji (cena za material 2 eur/mesec oz. po dogovoru)

Adriana PAPEŽ

3.–7.

ČE 15.00–17.00

155

Eksperimentirajmo (prispevek do 5 eur na učenca na leto)

Tatjana KERŽAN

3.–5.

TO ali po dogovoru

 

14.00–14.45 (1. skupina)

15.00–15.45 (2. skupina)

 

145

Šah – začetniki (prispevek staršev: 40-50 eur na leto le naprednejši za udeležbo na tekmovanjih)

Marjan BUTALA

1.–2.

PE 13.30–14.15

246

Šah – nadaljevalna skupina (prispevek staršev: 50-60 eur na leto le najnaprednejši za udeležbo na tekmovanjih)

Marjan BUTALA

3.–6.

PE 14.30–15.15

246

 

Razpored izvenšolske ponudbe interesnih dejavnosti

Urnik izvenšolske ponudbe je začasen – končen seznam bo objavljen do konca septembra (do takrat ga bomo sproti posodabljali).

Dejavnosti, ki so organizirane do 17. ure, so za naše učence večinoma brezplačne. Vključitev starši urejajo neposredno pri izvajalcu; pri plačljivih tudi plačujejo neposredno izvajalcu.

Šola ne obračunava najemnine za prostor, kvečjemu prispevek za tekoče vzdrževanje. Za naše učence je zato prispevek staršev (pri dejavnostih po 17. uri) manjši.

Prijave in vse ostale informacije urejajo starši neposredno z zunanjim ponudnikom, na te dejavnosti SE NE PRIJAVLJATE S ŠOLSKIMI PRIJAVNICAMI.


 

Opisi interesnih dejavnosti

OPZ Sovice
OPZ SOVICE to leto sestavljajo pevci in pevke prvih razredov, vodita jih Jožica Rupar in Katja Piculin Žlogar. Z veseljem prepevajo ljudske pesmi in pesmi različnih avtorjev. Vsako leto nastopijo na šolskih in drugih prireditvah ter festivalih, ob posebnih priložnostih stopijo tudi v združeni pevski zbor OŠ Danile Kumar.
Otroški pevski zbor Navihani intervali

Pri otroškem pevskem zboru se bodo otroci učili osnov vokalne tehnike in preko pesmic spoznavali nove besede in besedne vsebine. Učili se bodo pravilne izgovorjave, discipline, zbranosti, javnega nastopanja in medsebojnega sodelovanja. Peli bodo slovenske ljudske in umetne pesmi ter domačo in tujo literaturo. Repertoar se bo prilagajal glede na letne čase in dejavnosti šole. Svoje petje bodo predstavili na šolskih prireditvah.  

Mladinski pevski zbor

Pri mladinskem pevskem zboru je poudarek na spodbujanju glasbenega razvoja, razvijanju posluha, širjenju glasovnih zmožnosti, ter spoznavanju z domačo in tujo literaturo. Izbrani program je prilagojen interesom učencem in obsega tudi sodobne ter popularne skladbe. Vaje povezujejo petje z naravnim gibanjem kar pripomore k razgibanosti ur in izboljša psihofizično stanje učencev. Petje dokazano zmanjšuje stres in pripomore k mirnejšemu spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi. Skozi aktivno doživljanje glasbe se učenci učijo tudi zbranosti, javnega nastopanja in medsebojnega sodelovanja. Skupaj se ob petju zabavajo. To običajno pripelje do tega, da pevske vaje postanejo tudi prijetno druženje. 

(Glasbeno) gledališče

Če te veseli gledališko in glasbeno ustvarjanje, je to interesna dejavnost, ki je prava zate.

Na vajah se bomo spoznali z osnovami improvizacijskega gledališča, pisali bomo pesmi oz. tekste na znane melodije, jih prepevali, zraven uporabljali različne inštrumente … Najpomembnejše izmed vsega pa bo seveda igranje gledališke predstave, s katero se bomo predstavili ne samo učencem naše šole, ampak bomo odšli tudi na gostovanja.

 

Vabljen!

 

mentorici Tina Starec Klobasa in Katja Petric

Zaigrajmo z orfom
Ta dejavnost je namenjena vsem učencem, ki imajo radi glasbo. Seznanili se bomo z različnimi Orffovimi instrumenti (poimenovanje instrumentov, raziskovanje zvokov instrumentov, navajanje na pravilno igranje na instrumente). Naučili se bomo igrati na različne Orffove instrumente ter z njimi pripravili spremljave za različne pesmi.

 

 

 

 

 

Učenje tipkanja

Naučili se bomo desetprstnega slepega tipkanje ter drugih uporabnih spretnosti na računalniku. S to veščino lahko prihranite čas pri pisanju elektronske pošte, predstavitve, seminarske naloge, pisanja v klepet in podobno. Ta veščina vam bo koristila tudi v nadaljnjem izobraževanju in pri delu. Interesna dejavnost bo potekala v času predure v računalniški učilnici.  

Berem, pišem in se igram

Učenci bodo na zabaven in sproščen način razvijali grafomotoriko in bralne tehnike. Razvijali bodo pozitiven odnos in strast do branja in pisanja. Skozi igro, ples, likovno dejavnost in še kaj se bomo posvečali pravilni drži pisala, gibalnim vajam, razvijanju fine in grobe motorike, orientaciji na listu in v prostoru ipd. Pri usvajanju veščine branja bomo izhajali iz vedenjsko-kognitivne metode, posledično bomo spodbujali radovednost in zanimanja vsakega učenca posebej. Vse dejavnosti bomo prilagajali individualnim potrebam učencev.

Ročna dela

Učenci se bodo seznanili z osnovami kvačkanja in pletenja. Naredili bodo kapo, rokavice, torbice, peresnice … Sodelovali bodo v različnih projektih, kot je npr. izdelava hobotnic za nedonošenčke, Pomoč sošolcu, obdaritev starejših občanov itd. 

Gibanje s pravljico

Gibanje s pravljico je čisto posebna vrsta vadbe, ki temelji na osnovah joge za otroke, vendar je drugačna od stereotipa joge, ki je večini poznan. Z gibanjem s pravljico bomo s pomočjo pravljic, basni in pesmic razvijali našo domišljijo in kreativnost, saj bomo vsakič ”odpotovali” v druge kraje. Krepili bomo koncentracijo in samozavest. Z različnimi položaji telesa, bomo krepili moč trupa, rok in nog. Skozi igro se bomo naučili nekaterih dihalnih vaj in tehnik sproščanja, ki nam bodo pomagale, da se bomo lažje spoprijeli s stresom, vsakdanjimi izzivi, ki nam kdaj kuštrajo možgančke. Naučili se bomo opazovati sebe in sodelovati z drugimi.

S tovrstno vadbo pomagamo otroku, da raste fizično, mentalno in čustveno. Tudi, če je otrok živahen in težko miruje, pridobi z vadbo: okrepljene mišice, kosti in sklepe, poveča se fleksibilnost celega telesa a hkrati sprosti telo. Vadba krepi celo telo, še posebej pa domišljijo in notranji mir.

Sproščanje/meditacija kot pomoč za lažje učenje

Se ti zdi, da se zaradi vseh obveznosti težko skoncentriraš? Da je včasih vsega preveč? In da se želiš naučiti, kako se umiriti in sprostiti tako pred učenjem kot pred testi in spraševanji? Potem pridi na to interesno dejavnost, kjer se bomo skupaj enkrat na teden učili sproščanja, meditacije in pravilnega dihanja ter se po želji tudi pogovorili o različnih situacijah, ki pri tebi izzovejo nemir ali stres. Ter nato našli način, kako se lahko pričneš takoj počutiti bolje J.

Knjižničarski krožek

Krožek je namenjen učenkam in učencem 6. in 7. razreda.

Brali bodo za njihovo razvojno stopnjo primerne knjige, se vanje poglabljali z različnimi bralno-motivacijskimi strategijami. To pomeni obravnavo knjig na igriv način.

Sodelovali bodo v raznih projektih knjižnice:

  • spodbujanju bralne kulture na šoli
  • ustvarjanju razstav
  • sodelovanju pri bralno-ustvarjalnih natečajih
  • povezovanju z drugimi krožki in vsebinami na šoli.
Prva pomoč za najmlajše

Učenci se bodo naučili osnov prve pomoči. Spoznali bodo kaj sporočiti ob klicu na 112, kako ravnati v primeru požara, naj narediti pri piku, lažjih opeklinah, kako oskrbeti rane, kaj narediti ob alergiji. Dejavnost bo vsebovala tako teoretično znanje kot tudi praktično izvajanje prve pomoči.

Čajanka s srednješolci

Interesna dejavnost bo namenjena poklicnemu opismenjevanju, usmerjanju in prepoznavanju kariernih interesov učencev 2. in 3. triade. Povezovali se bomo z nekdanjimi učenci OŠ Danile Kumar, ki trenutno obiskujejo 2. in 3. letnike različnih srednjih šol in gimnazij ter jih povabili na čajanko in predstavitev njihove srednje šole.

Posredovanje znanja in izkušenj vrstnikov ima posebno moč. Vertikalno povezovanje med ravnmi izobraževanja pa se nam zdi izjemno pomembno, predvsem pa gojiti kulturo pristnih in spoštljivih odnosov ter komuniciranja, ki se nujno morajo odvijati v živo, v interakciji, iz oči v oči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikalno povezovanje med ravnmi izobraževanja se nam zdi izjemno pomembno. Predvsem pa gojiti kulturo pristnih in spoštljivih odnosov ter komuniciranja, ki se nujno morajo odvijati v živo, v interakciji, iz oči v oči.

Vrstniška mediacija
Učenci se bodo naučili osnovnih veščin mediacije v teoriji in praksi. Med šolskim letom se bodo skupaj z mentoricama udeležili mediacijskega tabora. Ob koncu leta bodo opravljali izpit, s katerim bodo postali šolski mediatorji in bodo lahko v naslednjem šolskem letu izvajali mediacije med učenci v sporu.
Novinarski krožek: ŠOLSKI ČASOPIS

Časopise tiskajo za obveščanje o tem, kaj se dogaja po svetu. Tudi mi lahko obveščamo sošolce, starše in učitelje, kaj zanimivega se dogaja na naši šoli, tako da izdelamo čisto svoj časopis.

Za izdelavo časopisa potrebujemo urednike, ki pišejo zanimive članke, ilustratorje, ki rišejo, reporterje, ki delajo intervjuje, …

Če te zanima izdelava časopisa, zbiranje tem, urejanje rubrik, pogovor s pomembnimi in zanimivimi ljudmi v naši okolici, oblikovanje in risanje, te vabim, da se pridružiš uredništvu šolskega časopisa.

Uredništvo časopisa se bo predvidoma sestajalo enkrat tedensko, kjer si bomo novinarji porazdelili naloge za prihajajoči teden.

 

Vabljeni!

Mladi kuharji – slastne jedi
Vabim vas k udeležbi na krožku Mladi kuharji – slastne jedi, kjer bomo poleg učenja kuhanja spoznavali tudi skrivnosti sestavin.

 

 

 

 

 

Med te spadajo vsebnosti mineralov in vitaminov ter njihova pomembnost za zdrav  razvoj človekovega telesa.

Pojmo po francosko
Učenci na zabaven in sproščen način se bodo učili predstaviti sebe, svojo družino in prijatelja. Spoznali bodo števila do 20, barve, dneve v tednu in mesece v letu. Usvajanje jezika bo potekalo skozi pesmice, zgodbice in uganke. Vse skupaj bo potekalo v sproščenem vzdušju in z uporabo sodobnih metod, pouk bo potekal tudi v računalniški učilnici.
Logika in razvedrilna matematika
Osnove matematične logike – logične povezave (razlaga in utrditev s primeri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reševanje logičnih nalog s pomočjo tabel ter Svet Tarskega

Vitezi, Oprode in Normalneži ter Levičarji in Desničarji (od preprostih do zahtevnejših izjav)

Naloge iz lingvistike.

Reševanje različnih nalog šolskega in državnega tekmovanja iz logike ter nalog iz revije Logika in razvedrilna matematika.

Izvedba in analiza šolskega tekmovanja iz logike.

 

Reševanje različnih nalog šolskega in državnega tekmovanja iz razvedrilne matematike (poudarek na grupah in poliedrih).

Izvedba in analiza šolskega tekmovanja iz razvedrilne matematike.

Prijava in spremljanje učencev pri tekmovanju  na državnem nivoju.

Filozofija
Filozofija za otroke je dejavnost namenjena radovednežem, ki iščejo odgovore na vsakdanja in malce manj vsakdanja vprašanja. Učitelj na začetku ure poda stimul (zgodbo, sliko, video,…), ki spodbudi učence k premišljevanju in posledično sproži pogovor znotraj skupnosti raziskovanja, katero učitelj le moderira in v njej ne sodeluje.

 

Osnovni cilj programa je pridobiti oz. razviti spretnost mišljenja, ki pomaga mladostnikom, da postanejo bolj pozorni, razmišljujoči, obzirni ter razumni posamezniki. Glede na to Filozofija za otroke spodbuja radovednost, se tematike ure lahko ob predhodnem dogovoru lahko prilagodijo glede na želje in interese udeležencev.

Čebelarstvo
Čebelarstvo je kot interesna dejavnost na osnovni šoli Danile Kumar prisotno že od leta 1974. V vsem tem času se je dejavnosti udeleževalo veliko učencev, od katerih so nekateri že uspešni čebelarji.
Namen interesne dejavnosti je spoznavanje narave, čebel, njihovega življenja in čebelarjenja. Vsi vemo, da je glavni čebelji pridelek med, pri čebelarstvu pa bližje spoznavamo tudi druge pridelke, kot so cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup. Spoznavamo pomembnost čebel pri opraševanju sadnega drevja in drugih rastlin ter nevarnosti, ki prežijo nanje ob nepravilnem škropljenju sadnega drevja in drugih kulturnih rastlin.
Čebele v jesensko-zimskem času spoznavamo s pomočjo čebelarske literature, filmov in drugih predstavitev. V pomladnem času pa vsi komaj čakamo, da se lahko podamo do čebelnjaka, kjer živijo naše ljubljenke – čebele. Skupaj raziskujemo dogajanje v panju, se čudimo naravni urejenosti in usklajenosti čebel z naravo ter poskušamo sladki med neposredno iz satov.
Kot vsi vemo, čebela tudi pika, zato uporabljamo zaščitna pokrivala za najbolj občutljive dele telesa ali opazujemo čebele le skozi stekleni opazovalni panj.
Vsako leto se udeležimo državnega tekmovanja mladih čebelarjev Slovenije, kjer naši mladi čebelarji dosegajo zelo dobre rezultate.
Kot vsi čebelarji se tudi mi trudimo, da ohranimo čebele, saj se zavedamo, da bomo s tem ohranili tudi naravo z blagodejno senco dreves, ptičjim petjem in žuborenjem voda.
Zgodovina

Učence in učenke osmega in devetega razreda, pripravljamo na šolsko, področno in državno tekmovanje iz znanja zgodovine.

Mladi biologi
Skozi letne čase spoznavamo živi in neživi svet v okolici šole, ga urejamo, negujemo (sajenje, zalivanje urejanje terarija-akvarija). v zimskem času pa naredimo kakšen naravoslovni poizkus ali raziskujemo svoje telo (organe, čutila,..).

 

 

 

 

 

Bralna značka

Učenci bodo brali leposlovna in poučna dela slovenskih ter tujih avtorjev. Bogatili bodo svoj besedni zaklad, hkrati pa razvijali recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja besedila. Učenci bodo obnavljali prebrano književno gradivo, povzemali dogajanje (podrobno in strnjeno), skušali izluščiti osrednjo idejo (sporočilo) in temo književnega besedila. Srečali se bodo tudi s pesemskimi besedili, vsaj tri slovenske ljudske pesmi se bodo naučili deklamirati. Bralno značko bodo zaključili 4. aprila 2023.

Mladi raziskovalci

Interesna dejavnost poteka skozi celotno šolsko leto. Začenjamo v mesecu oktobru, končamo pa v začetku junija z dvodnevnim raziskovalnim taborom v enem od CŠOD. Srečujemo se po dogovoru. Namen je napisati raziskovalno ali projektno nalogo in sodelovati na tekmovanju »Mladinsko raziskovalno delo«. Glede na izbrane teme bomo imeli tudi delo na terenu, kjer bomo izvajali različne dejavnosti.

Planinski krožek

Bistvo krožka je približati otrokom naravo in gorski svet, zato skušamo čim več časa preživeti na prostem, tako v šoli kot na izletih. Planinsko znanje usvajamo na igriv in zabaven način, pri tem pa naletimo tudi na kakšno naporno strmino. Ampak zmoremo čez. 

Učenci se seznanijo z osnovno planinsko opremo, spoznajo vsebino nahrbtnika in si ga znajo pripraviti. Spoznajo obnašanje v gorah, prehrano v gorah, osnove orientacije, posebnosti živalskega in rastlinskega sveta v gorah, ljudsko izročilo, povezano z gorami, nevarnosti v gorah idr. Krožek poteka v sodelovanju s Planinskim društvom Onger Trzin.

Drugo soboto v mesecu se učenci lahko udeležijo planinskega izleta, ki traja prib. od 8h do 16h. Vsak učenec mora imeti obvezno poravnano članarino v Planinski zvezi Slovenije za tekoče koledarsko leto, kar znaša 7 €. Na vsakem izletu je obvezna planinska oprema (nahrbtnik, pohodni čevlji, vetrovka …). 

Med poletnimi počitnicami mladinski odsek PD Onger Trzin organizira 9-dnevni planinski tabor, pozimi pa 3-dnevno zimovanje.

Ustvarjamo z Lego Mindstorms, FLL

Interesna dejavnost “USTVARJAMO Z LEGO MINDSTORMS, FLL” je namenjena učencem, ki radi ustvarjajo z Lego kockami: načrtujejo, gradijo, testirajo svoje modele ter programirajo. Interesna dejavnost spodbuja učenje naravoslovnih in tehničnih predmetov, delo s konstruiranjem, pridobivanje spretnosti pri reševanju problemov in timskega dela, pridobivanje izkušenj s programiranjem, delo s senzorji in z motorji. Za konec sestajanja učence čaka mednarodno tekmovanje FLL, kjer bodo predstavili svoje ideje drugim učencem slovenskih šol. 

ID Lego First League

Je namenjena učencem, ki radi ustvarjajo z Lego kockami. Interesna dejavnost spodbuja učenje naravoslovnih in tehničnih predmetov,  skupinsko delo in sodelovalno učenje. Učenci znotraj skupine načrtujejo Lego izdelek, ga ustvarijo in s pomočjo tabličnih računalnikov tudi premikajo.

Prostovoljstvo

Učenci prostovoljci sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki so organizirane v šoli in izven šole (berejo in nudijo učno pomoč mlajšim učencem, pomagajo pri humanitarnih akcijah, pripravljajo aktivnosti za varovance Doma starejših občanov Bežigrad. 

Scenografija
Izvajalka: Anja Smolič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenografija je interesna dejavnost, ki bo spodbujala ustvarjalnost in kreativnost učencev ter materializiranje idej v praktične izdelke. Povezovali se bomo z šolskim gledališčem in ustvarjalci šolskih slavnostnih predstav, za katere bomo po dogovoru in glede na kontekst, pripravljali scenografijo.

Pri ustvarjanju je temeljnega pomena iskanje stika s samim seboj ter pogovor med soustvarjalci, kar ima pogosto tudi terapevtski učinek.

Debatiranje in argumentiranje v ang. in slj.

Pri izbirnem predmetu debatiranje in argumentiranje, se bodo učenci od 7. do 9. razreda, naučili strukturo debatiranja v slovenskem, kot v angleškem jeziku. Najprej bodo spoznali osnove, kaj je debata, argument, propozicija, opozicija, protiargument, dokazi ipd. Nato se bodo pomerili v skupinah po 3 (ali več) ter poskusili debatirati v angleščini oziroma slovenščini na poljubne (njim znane) teme. Cilj ID je predvsem okrepiti učenčevo samozavest do govora in javnega nastopanja.

Odbojka

6. do 8. razred, osnovni odbojkarski elementi in odbojkarska igra.

Nogomet DK
PLAČLJIVA ID

 

 

 

 

 

Aktivnost Danile Kumar Nogometna Akademija se organizira za fante in dekleta od 7. do 15. leta starosti, ki imajo radi nogomet. Treningi potekajo v pozitivnem športnem duhu, z elementi nogometne tehnike in taktike, elementi atletike in elementi zdravega življenja. Vodili jih bodo izkušeni, dobro usposobljeni profesorji športne vzgoje, ki bodo ustvarili varno in prijetno športno-rekreacijsko vzdušje

 

 

 

 

Mladi slaščičarji
PLAČLJIVA ID

 

 

 

 

 

Učenci bodo razvijali veselje do dela v kuhinji, tako da se bodo naučili peke raznoraznih slaščic, ki jih bodo lahko uporabili ob kakšnih praznovanjih ali za občasno sladkanje.

Skozi leto bodo spoznali osnove peke, uporabo gospodinjskih pripomočkov ter dodatkov, ki jih uporabljamo pri peki.
Skupaj bomo pekli biskvite, pite, torte, piškote, zavitke in ostale hitro pripravljene slaščice. Učenci se bodo na koncu z izdelki tudi posladkali in tako ocenili svoje delo.

Poudarek bo tudi na odnosu do higiene, ki je pri delu z živili zelo pomembna. Pri vsem skupaj bomo poskusili tudi uživati.

Eksperimentirajmo
Pri interesni dejavnosti bodo učenci razredne stopnje spoznavali naravoslovni svet skozi eksperimentiranje. S pomočjo preprostih poskusov bodo odkrivali svet snovi, barv, vonjev, plinov in iskric. S tem bodo zadovoljili otroško vedoželjnost in potrebo po raziskovanju, hkrati pa pridobivali tudi izkušnje s področja eksperimentiranja in razlago za pojave iz vsakdanjega življenja. Kljub temu da bomo uporabljali nenevarne snovi, bomo pri delu upoštevali pravila za varnost in urejenost delovnega prostora.

 

Šah

Osnovni namen programa je spodbujanje udeležencev šahovskega krožka za interes in vsesplošno zanimanje za šahovsko igro.
Pri najmlajših udeležencih je prvobitni namen vzljubiti šahovsko igro in jo dojemati v vsem njenem smislu in pravilih.
Pri starejših udeležencih pa je cilj izpopolnjevanje njihovega znanja in glede na želje ter zmožnosti posameznika vključevanje v tekmovanja, seveda vse v skladu s programom in možnostmi prostega časa glede na šolske obveznosti.
Za vključitev v krožek predznanje igranja šaha ni obvezno, obstajati pa mora zanimanje in interes do šahovske igre ter spoštovanje kodeksa in etike šahovske kulture.

Judo
IZVENŠOLSKA ID

 

 

 

 

 

Vadba bo potekala v telovadnicah osnovnih šol v času podaljšanega bivanja. Vadba juda in gimnastike potekajo na judo blazinah, nekatere dejavnosti, kot so elementarne in štafetne igre, pa na parketu telovadnice. Trening bo prilagojen sposobnostim otrok. Poudarek bo na igrah in gibalnih vajah, ki so potrebne za splošni razvoj otroka (razvoj motorike, koordinacije, orientacije, samozavesti, poguma, vztrajnosti). Ne gre za tekmovalni judo, ki ga je mogoče videti po televiziji. Poudarek bo predvsem na: učenju pravilnega in varnega padanja, učenju osnovnih elementov juda, razvijanju agilnosti pri otrocih (lat. agilis – okreten, spreten, gibčen, živahen), razvijanju osnovnih psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti, nadzorovanju, preprečevanju in usmerjanju telesne agresivnosti ter razvijanju odločnosti, moči, spretnosti in poguma z borilnimi igrami.

Tenis
IZVENŠOLSKA ID

 

 

 

 

 

Teniška šola JAKI ŠPORT ponuja učencem 1. razreda naslednje:

  •  32 urni program TENISA,
  • izposojo teniškega loparja,
  • uporabo vse pripadajoče opreme: teniške žogice, mreže in dodatni pripomočki za popestritev vadbe,
  • 3 teniške olimpijade, ki potekajo v TC KOSEZE, kjer predstavijo otroci pridobljeno teniško znanje.

Celoletni 8-mesečni program je brezplačen, saj ga delno sofinancira Mestna občina Ljubljana. Program je namenjen otrokom, ki se želijo seznaniti s tenisom in nimajo predhodnega znanja o tem športu.
Vadba bo potekala enkrat na teden od oktobra 2012 do konca maja 2013.
Učenci bodo usvojili osnove teniške tehnike in pridobivali nove motorične sposobnosti.
Število prijav na osnovnih šolah je omejeno na 8 otrok, če je na voljo mala telovadnica, in 16 otrok, če je na voljo velika telovadnica.

Gimnastika
IZVENŠOLSKA ID

 

 

 

 

 

Gimnastika je osnovni šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost otrok ter zagotavlja izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in kakovost življenja na višji ravni. Raziskave so potrdile, da so otroci v času med petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti, a v tem starostnem obdobju je skrb za gibalni razvoj otrok prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljev/učiteljic razrednega pouka. Trenerji športne gimnastike menimo, da si otroci zaslužijo več pozornosti na športnem področju. S tem namenom smo pripravili program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega otroka. Vsi vaditelji oz. trenerji, ki bodo delali z otroki, so ustrezno strokovno usposobljeni. Vadeči bodo preizkusili vsa razpoložljiva gimnastična orodja in se udeležili vsaj enega tekmovanja.

Nogomet

IZVENŠOLSKA ID

Učenci se bodo seznanili z osnovnimi prvinami nogometa.

Atletika

IZVENŠOLSKA ID

Učenci se bodo seznanili z osnovnimi prvinami atletike.

Likovni krožek

Pri likovnem krožku bomo spoznavali različne likovne tehnike, se lotili kakšnega likovnega natečaja, večjega likovnega projekta in dodatno spoznavali likovni jezik. Dobrodošli vsi učenci od 6. do 9. razreda!
Predviden termin je četrtek, 6. in 7. šolska ura, v 2. polletju.

Dramsko-recitacijski krožek

Je namenjen učencem in učenkam 4. in 5. razreda. Primeren je za tiste, ki radi nastopajo in bi svoje govorne sposobnosti radi še izboljšali. Najprej bo poudarek na interpretativnem in doživetem branju pesmi, proze in dramskih besedil ter deklamiranju pesmi, nato pa na dramski uprizoritvi različno dolgih otroških dramskih besedil ter lastni dramatizaciji proze. Učenci se bodo decembra predstavili z deklamiranjem pesmi, ob koncu šolskega leta pa bodo uprizorili gledališko predstavo.

Space Camp Turkey

Projekt Space camp Turkey je namenjen učencem, ki so navdušeni nad vesoljem, učencem, ki bi radi spoznali življenje v vesolju, tistim, ki bi radi postavili astronavti. Tekom šolskega leta bomo ustvarjali in se pripravljali na svoje delovanje in življenje v vesolje. Space camp Turkey nam je pripravil aktivnosti, ki nas bodo spodbujale k razmišljanju izven okvirjev in reševanju težav, ki se jih na Zemlji ne zavedamo, v vesolju pa so prisotne. Ob koncu šolskega leta pa nas čaka izlet v Izmir, Turčija, kjer bomo doživeli trening, kako postati astronavt. 

Debatni krožek

Učenci bodo preko debate debate razvijali kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti ter veščine javnega nastopanja. Svoje veščine debatiranja bodo učenci preizkusili tudi na šolskih, regionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Dejavnost bo potekalo ob četrthih in petkih 6-7 šolsko uro.

Glina - kreativna zabava

Enkrat mesečno v popoldanskih urah se bomo z glino družili navdušenci nad ustvarjanjem in ustvarjalnim packanjem. Delavnice z glino so čudovit način preživljanja prostega časa, s katerimi boste poglobili svoj čut za materiale, se naučili nekaj novega in navsezadnje lahko izdelali krasne unikatne kose (in jih kasneje tudi uporabljali).

K obisku vabim vse učence od 6. do 9. razreda. Predviden termin je sreda ob 17. uri (1x mesečno; natančne datume bomo določili po zaključku prijav); strošek delavnic je 15eur/učenca.

Dobrodošli – število mest je omejeno!

 

Anamarija Cvelbar

Glina - delavnice za starše in učitelje

Letos vse starše in učitelje ponovno vabim na delavnice ustvarjanja z glino, primerne za vse, ki bi si radi privoščili nekaj kreativne sprostitve. Dobrodošli vsi, ki bi se radi za eno popoldne »odklopili«, zakopali roke v glino in sebi ali bližnjim naredili unikaten keramičen kos. Delavnice bodo tematsko obarvane, na vsaki se bomo lotili druge naloge (od izdelave skodelice za kavo, do krožnika ali sklede za kosmiče).

Predviden termin je sreda ob 17. uri (1x mesečno; natančne datume bomo določili po zaključku prijav); strošek delavnic je 15eur/delavnico.
Dobrodošli – število mest je omejeno!

Anamarija Cvelbar

Dostopnost