Učitelji

Učitelji razredne stopnje
Razrednik/Učitelj Razred E-naslov
Eva Kunej 1. a kuneje@os-danilekumar.si
Jožica Medved 1. a medvedj@os-danilekumar.si
Tinjana Golob Mrak 1. b golobmrakt@os-danilekumar.si
Hana Kumar 1. b kumarh@os-danilekumar.si
Tanja Jankovič 1. c jankovict@os-danilekumar.si
Alma Kernc Mišjak 1. c kerncmisjaka@os-danilekumar.si
Katja Piculin Žlogar 2. a piculinzlogark@os-danilekumar.si
Ivana Gregec 2. b gregeci@os-danilekumar.si
Lili Ferko 2. c ferkol@os-danilekumar.si
Irena Dečman 3. a decmani@os-danilekumar.si
Simona Koprivc 3. b koprivcs@os-danilekumar.si
Lili Praznik 3. c praznikl@os-danilekumar.si
Maja Hribar 3. d hribarm@os-danilekumar.si
Romana Slatinek 4. a slatinekr@os-danilekumar.si
Jana Lipužič 4. b lipuzicj@os-danilekumar.si
Darija Premk 4. c premkd@os-danilekumar.si
Ana Slabe 5. a slabea@os-danilekumar.si
Lea Hatić Cankar 5. b haticcankarl@os-danilekumar.si
Zvezdana Kuhar 5. c kuharz@os-danilekumar.si
Meta Demšar 5. d demsarm@os-danilekumar.si
Uroš Marolt OPB 1. a maroltu@os-danilekumar.si
Jožica Rupar OPB 1. b ruparj@os-danilekumar.si
Anita Stepančič OPB 1. c stepancica@os-danilekumar.si
Žarko Makivić OPB 2. a, špo 2. a makivicz@os-danilekumar.si
Tea Likar OPB 2. b likart@os-danilekumar.si
Marjeta Jelovšek OPB 2. c jelovsekm@os-danilekumar.si
Nataša Udovč OPB 3. a udovcn@os-danilekumar.si
Jan Leskovec OPB 3. b leskovecj@os-danilekumar.si
Gea Saje OPB 3. c sajeg@os-danilekumar.si
Katja Siegl Štangelj OPB 3. d sieglstangeljk@os-danilekumar.si
Kristina Sicherl OPB 4. a sicherlk@os-danilekumar.si
Neja Založnik OPB 4. b zaloznikn@os-danilekumar.si
Anže Žun OPB 4. c zuna@os-danilekumar.si
Maruša Mokorel OPB 5. ad mokorelm@os-danilekumar.si
Urša Zajc Knez OPB 5. bc zajcknezu@os-danilekumar.si
Romana Blaževič Arko GUM blazevicarkor@os-danilekumar.si 
Mojca Vitez NIP, TJA, OPB vitezm@os-danilekumar.si 
Marta Zajc DIF, OPB 5. r zajcm@os-danilekumar.si 

 

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).  

 

Učitelji predmetne stopnje
Učitelj Poučuje Razrednik

E-naslov

 

Barbara Križanec TJA 6. a krizanecb@os-danilekumar.si
Melita Plešnik SLJ 6. b plesnikm@os-danilekumar.si
Teja Zalar GOS, NAR 6. c zalart@os-danilekumar.si
Irena Lahajner TJA 6. d lahajneri@os-danilekumar.si
Nataša Zupanc ŠPO, ŠZZ 7. a zupancn@os-danilekumar.si
Alen Grbec  GEO, FIK 7. b grbeca@os-danilekumar.si
Eva Zore SLJ, TJA, GKL, RAD 7. c zoree@os-danilekumar.si
Oskar Težak TIT, UBE, MME, RO 7. d tezako@os-danilekumar.si
Kaja Dereani ŠPO 8. a dereanik@os-danilekumar.si
Janja Uršič TIT 8. b ursicj@os-danilekumar.si
Tatjana Keržan NAR, BIO 8. c kerzant@os-danilekumar.si
Žan Jovišič TJA 8. d jovisicz@os-danilekumar.si
Breda Urankar MAT 9. a urankarb@os-danilekumar.si
Luka Sterle ŠPO IŠPN 9. b sterlel@os-danilekumar.si
Maja Gruden Smole ZGO, DKE 9. c grudensmolem@os-danilekumar.si
Karmen Bizjak Merzelj SLJ 9. d bizjakmerzeljk@os-danilekumar.si
Andreja Hazabent TJA hazabenta@os-danilekumar.si
Brigita Praznik Lokar SLJ, ZGO prazniklokarb@os-danilekumar.si
Dajana Trifunović SLJ trifunovicd@os-danilekumar.si
Darja Oven MAT ovend@os-danilekumar.si
Darija Mežnar Steklasa TJA, SLJ meznarsteklasad@os-danilekumar.si
Anamarija Cvelbar LUM, LS cvelbara@os-danilekumar.si
Helena Drole KEM, NAR, POK droleh@os-danilekumar.si
Lidija Pečar MAT, ROID pecarl@os-danilekumar.si
Lucija Zmajšek ŠPO, ŠSP, Ples zmajsekl@os-danilekumar.si
Maja Ilar MAT, FIZ ilarm@os-danilekumar.si
Mitja Smrekar TIT, NTE, OGL smrekarm@os-danilekumar.si
Mojca Škof GOS, NAR skofm@os-danilekumar.si
Nataša Klun MAT klunn@os-danilekumar.si
Nataša Mukaetova FI3, OPB, NFRA mukaetovan@os-danilekumar.si
Simon Zoretič Gajser GEO zoreticgajsers@os-danilekumar.si
Špela Pučko GUM, Music puckos@os-danilekumar.si
Tadeja Galonja DKE galonjat@os-danilekumar.si
Tea Jelnikar TJA, ŠI, medn. jelnikart@os-danilekumar.si
Tina Starec Klobasa TJA

starecklobasat@os-danilekumar.si

Uroš Medar MAT, FIZ medaru@os-danilekumar.si
Lidija Janeš SLJ janesl@os-danilekumar.si

Učitelji in ostali delavci šole smo dosegljivi na e-naslovih, ki so sestavljeni na način (priimek začetnica imena@os-danilekumar.si (npr: Janez Žagar z e-naslovom zagarj@os-danilekumar.si). V primeru oseb z dvema priimkoma pa velja način (priimek1 priimek2 začetnica imena)@os-danilekumar.si  (npr: Špela Kovač Mrak z e-naslovom kovacmraks@os-danilekumar.si).

Dostopnost