Priporočamo

Medijska in informacijska pismenost

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS v okviru svojih pristojnosti na področju varstva končnih uporabnikov opravlja tudi preventivno vlogo.

Vzpostavila in upravlja MiPi, s katerim želi širšo javnost ozavešča o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijske tehnolgoije.

Do spletne strani lahko dostopate tukaj.

Seznam za pomoč

Objavljamo seznam uporabnih številk in spletnih strani, ter povezave do spletnih zloženk, publikacij in drugih gradiv.

več…
Dostopnost